V zbirki izhajajo monografije in zborniki, v katerih so objavljeni rezultati raziskav s področja arheologije, epigrafike in antične zgodovine. Večinoma je namenjena celovitim predstavitvam posameznih arheoloških najdišč oziroma arheoloških tem z območja jugovzhodnih Alp in zahodnega Balkana.
 
Uredniški odbor: Jana Horvat, Andrej Pleterski in Anton Velušček
 
>> Več