Manjša strnjena naselja so nehomogena skupina, ki jo težko določimo z enotnimi kriteriji. Pravni status naselij večinoma ni poznan. Večja se po zunanjih značilnostih približujejo avtonomnim mestom, na drugi strani imamo majhne naselbine, največkrat izrazito poljedelskega, deloma pa tudi obrtno-predelovalnega značaja, poštne oziroma prekladalne postaje ob glavnih cestah (mansiones/mutationes) in naselbine ob ruralnih svetiščih.

Pripravljamo objavo dvajsetih pomembnejših manjših naselij z naslovom Manjše rimske naselbine na slovenskem prostoru. Uuredniki so Irena Lazar, Andrej Gaspari in Jana Horvat. Izšla bo v zbirki Opera Instituti Archaeologici Sloveniae.


Podkraj pri Hrastniku. Zračni posnetek najdišča med izkopavanjem; pogled proti jugu (foto: S. Olić).