Osnovni podatki
22. oktober 2020 ob 10:00 do 22. oktober 2020 ob 18:00
Ptuj, slavnostna dvorana Ptujskega gradu

Organizator
Inštitut za arheologijo
Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož
Opis

Na simpoziju, ki bo potekal ob 1950. obletnici prve omembe rimske naselbine Poetovio, želimo predstaviti nove arheološke izsledke na območju antičnega mesta in na njegovem upravnem ozemlju. Zanimajo nas različni vidiki razvoja Petovione, od posameznih terenskih raziskav do poglobljenih analiz arheoloških najdb in pisnih virov. Sprašujemo se o tradiciji iz prazgodovine in o dogajanju po propadu rimske države. V petovionskem agru so odprta številna vprašanja: meje, mreža poti, manjša naselja in vile, gospodarske osnove, staroselci.

Simpozij spremlja razstavo Osrčje Petovione, Ptuj v rimski dobi, ki je postavljena na Ptujskem gradu. Tako bomo predstavili tudi muzejski pedagoški program, posvečen življenju v Petovioni.

Cilj simpozija je nov korak v poznavanju rimske dobe na širšem območju Ptuja, s katerim bomo pospešili bodoče raziskave, olajšali varovanje kulturne dediščine in omogočili še boljše predstavitve te dediščine javnosti.

Referati so časovno omejeni na 15 minut.

Predstavitve terenskih raziskav ali manjših analiz gradiva so lahko tudi v obliki plakata, s petminutnimi predstavitvami.

Uradni jeziki kongresa so slovenščina, hrvaščina, angleščina in nemščina.

Rok za prijavo referatov in plakatov je 31. 7. 2020.

Povzetke v obsegu 300 znakov je potrebno oddati do 31. 8. 2020.

V primeru velikega števila prijav, si organizacijski odbor pridržuje pravico do prilagajanja programa (npr. dolžina in oblika predstavitev).

Objava

V letu 2021 načrtujemo objavo vseh prispevkov, ki morajo biti oddani do meseca aprila 2021. Podrobnejša navodila bomo objavili po simpoziju.

Kontakt in prijava:

Iva Ciglar: iva.ciglar@pmpo.si
Jana Horvat: jana.horvat@zrc-sazu.si