Phone:
+386 (0)1 47 06 381
Phone. lab.:
+386 (0)1 320 73 64
E-mail:
Research interests

Education:

  • bachelor's degree in archaeology 2012, Faculty of Arts, University of Ljubljana
  • master's degree in archaeology 2015, Faculty of Arts, University of Ljubljana

Research interests:

Roman provincial archaeology: material culture, romanisation

  • bachelor's degree in archaeology 2012, Faculty of Arts, University of Ljubljana
  • master's degree in archaeology 2015, Faculty of Arts, University of Ljubljana
Selected publications

ČUFAR, Katarina, HORVAT, Jana, TOLAR, Tjaša, BERDEN, Tina, MERELA, Maks. Research potential of wood of barrels from Roman water wells = Raziskovalni potencial lesa sodov iz rimskih vodnjakov. Les : revija za lesno gospodarstvo, ISSN 0024-1067. [Tiskana izd.], 2019, let. 68, št. 1, str. 47-60, ilustr. http://www.les-wood.si/index.php/leswood/article/view/66/43. [COBISS.SI-ID 3085193]

BERDEN, Tina, DOLENEC, Matej. Identifikacija izvora surovin za izdelavo kamenih orodij z rentgensko fluorescenčno spektroskopijo (XRF) = Identtifyinig the origin of the raw materials in lithic productions using X-ray fluorescence spectroscopy (XRF). Arheo : arheološka obvestila, ISSN 0351-5958, 2016, št. 33, str. 25-38, ilustr. [COBISS.SI-ID 64690274]

BERDEN, Tina. Sourcing materials for stone tools manufacture in Prekmurje region with X-ray fluorescence spectroscopy (XRF). V: MILOGLAV, Ina (ur.). 4th Scientific Conference Methodology & Archaeometry, Zagreb, 1st - 2nd December 2016. Zagreb: Croatian Archaeological Society. 2016, str. 39-40. http://www.ffzg.unizg.hr/metarh/download/16/METARH_04_16.pdf. [COBISS.SI-ID 290553344]

All publications (COBISS) >>
Selected projects

PROGRAMME: Archaeological research (2015−2020) (1 January 201531 December 2020)