Phone:
+386 (0)1 47 06 384
E-mail:
Research interests

Education:

BA in archaeology 1984, Faculty of Arts, University of Ljubljana

Work field:

 • Early Medieval archaeology
 • maintenance of Zbiva, Early Medieval database of sites, graves and objects
 • maintenance of Libera, database of archaeological literature
 • maintenance and construction of Articles in Arheološki vestnik
 • maintenance and construction of Articles in Studia mythologica Slavica
 • desktop publishing
 • charts, maps, plans
 • posters
 • tables of archaeological objects
 • counseling on preparing e-graphics
 • counseling on constructing database
 • counseling on using harware and software
 • web pages
Selected publications

PLETERSKI, A., ŠTULAR, B., BELAK, M., Arheološka raziskovanja grobov najdišča Župna cerkev v Kranju med letoma 1972 in 2010 (Archaeological investigation of graves from Župna cerkev site in Kranj between 1972 and 2010). − Grobišče Župna cerkev v Kranju 2; Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 37, 2017.

PLETERSKI, Andrej, ŠTULAR, Benjamin, BELAK, Mateja, Izkopavanja srednjeveškega in zgodnjenovoveškega grobišča pri župni cerkvi v Kranju v letih 1964−1970 (Excavations of Medieval and Post-Medieval cemetery at the Župna cerkev in Kranj from 1964 to 1970). − Grobišče Župna cerkev v Kranju 1; Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 35, 2016.

BELAK, Mateja. Staroslovanski žarni grob s Kapiteljske njive v Novem mestu / Early Medieval cremation grave from Kapiteljska njiva in Novo mesto, Slovenia. − Studia Praehistorica in Honorem Janez Dular. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 30, 2014, 397-403.

PLETERSKI, Andrej, BELAK, Mateja. ZBIVA. Cerkve v Vzhodnih Alpah od 8. do 10. stoletja. Zgodovinski časopis 49/1, 1995, 19–43.

PLETERSKI, Andrej, BELAK, Mateja. Grobovi s Puščave nad Starim trgom pri Slovenj Gradcu. Arheološki vestnik 53, 2002, 233–300.

PLETERSKI, Andrej, BELAK, Mateja. Structures in the area of Lauterhofen in Bavaria. Studia Mythologica Slavica 7, 2004, 43–61.

PLETERSKI, Andrej, BELAK, Mateja. Časovno razmerje med grobiščema Lauterhofen in Altenerding. Arheo 23, 2005, 35–46.

 

All publications (COBISS) >>