Title:
Pre-Roman Divinities of the Eastern Alps and Adriatic
Author:
Year:
Compilation:
Situla 38
Keywords:
Language(s):
Description

Knjiga je posvečena predrimskih kultom in božanstvom na (jugo)vzhodnoalpskem in severnojadranskem prostoru. To je bil prostor, ki so ga v predrimskem obdobju naseljevali predvsem keltski Karni, Noriki in Tavriski ter avtohtoni Veneti, Histri in Liburni. Etnična pripadnost pebivalcev se zrcali tudi v boginjah in bogovih, ki so jih častili, ter v njihovih kultih. Knjiga je razdeljena na poglavja, ki so smiselno zaključene študije (tri so ponatisnjene z dodatnim besedilom in novo literarturo). Prvo poglavje obravnava kulte od Timava do Savarije, drugo boginjo Ekorno, tretje histrijske in liburnijske boginje, četrto kult Cibele v Saloni, peto svetišče in kult vodnih božanstev Savusa in Adsalute, šesto kult Jupitra Odvračalca zla (Iuppiter Depulsor), sedmo predrimska božanstva antične Celeje, zadnje pa je posvečeno kultu božanskih Nutric v Petovioni.

Izšla je v zbirki Situla Narodnega muzeja Slovenije (38, 1999).

***

Naročila: Narodni muzej Slovenije, Prešernova 20, SI-1000 Ljubljana ali: blagajna@narmuz-lj.si.

The worship of pre-Roman gods and goddesses is known only from the Roman period, since due to the lack of epigraphic recording there is no evidence of their cults prior to the Roman dominion. These regions were settled by the Celtic Carni, Norici, and Taurisci, as well as the Veneti, Histri and Liburni. Roman colonists were also among the worshippers of the local divinities. The book contains eight chapters, which are not interrelated (three of them are republished with revisions and additional texts). In the first, an overview of the cults between the Timavus and Savaria is presented, followed by an assessment of the goddess Aecorna from Emona, and the Histrian and Liburnian goddesses. In the fourth, the cult of Cybele in Salona is discussed, in the fifth the sanctuary of the water divinities Savus and Adsalluta, in the sixth the cult of Iuppiter Depulsor, in the seventh the non-Roman divinities of Celeia, while the last chapter is dedicated to the cult of the Nutrices at Poetovio.

***

Orders: Narodni muzej Slovenije, Prešernova 20, SI-1000 Ljubljana, Slovenia or: blagajna@narmuz-lj.si.

Table of content

Contents

 • Acknowledgements
 • Preface
 • From Fons Timavi to Aecorna in Savaria: Epichoric and Imported Divinities
 • The Goddess Aecorna in Emona
 • Histrian and Liburnian Goddesses
 • Matres Magnae in Salonae − a Note
 • Savus et Adsalluta
 • Iupiter Depulsor − a Norican Deity?
 • The Word of Local Divinities from Celeia and its Territory
 • Nutrices Augustae Deae
 • Abbreviations
 • Bibliography of Cited Works
 • Index

Publishing House

Narodni muzej Slovenije

ISBN

961-6169-11-4

Specifications

hardback • 17,5 × 24 cm • 227 pages • 75 photographs, drawings and maps

Price

25,00 EUR (Regular); for sale in the bookshop Azil