Title:
Okoljska arheologija in paleoekologija. Palinologija, arheobotanika in arheozoologija
Authors:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Rastlinski in živalski ostanki, ki jih najdemo na arheoloških najdiščih ter v močvirskih in jezerskih sedimentih, so dober vir podatkov o načinu življenja, gospodarstvu, prehranskih navadah, nekdanjem okolju in prilagoditvi človeka nanj v različnih obdobjih. Vendar pa je treba znati te podatke pravilno zbrati in »prebrati«. S prvo celovito predstavitvijo področja delovanja palinologije, arheobotanike in arheozoologije v slovenskem jeziku bo to odslej lažje.

Knjiga je razdeljena na dva dela. Prvi, splošni del je posvečen teoretični predstavitvi palinologije, arheobotanike in arheozoologije. Orisu osnovnih vrst rastlinskih in živalskih najdb ter razmer, v kakršnih se odlagajo in ohranjajo v sedimentu, sledi predstavitev poglavitnih raziskovalnih metod in najpomembnejših interpretativnih okvirjev. V drugem delu je na kratko povzetih več primerov uporabe okoljske arheologije pri obravnavi različnih arheološko pomembnih problematik, s poudarkom na pomenu primerne izbire osnovnih metod dela.

Environmental Archaeology and Palaeoecology:
Palynology, Archaeobotany and Archaeozoology

Plant and animal remains, which are found on archaeological sites and in lake/marsh sediments, are a good source of information about past economy, environment, food procurement, and the adaptation of people to changeable environmental conditions in various archaeological time periods. However, all these data need to be collected and interpreted. With the first manual presenting palynology, archaeobotany and archaeozoology fields of research in Slovenian language, this task should be more easily achievable.

The book is divided in two parts. The first, general part deals with the theoretical basis of palynology, archaeobotany and archaeozoology. Various types of plant and animal remains and processes associated with their deposition and preservation in the sediment are presented, which is followed by an outline of the main research methods and interpretative frameworks. In the second part of the volume several case studies illustrating how basic methods of environmental archaeology can be used to address various archaeological topics, are presented.

Book can be used as a textbook for students of archaeology and other fields of research (e.g. biology and geology), as well as a manual for field archaeologists. It can be also of interest to researchers, who would like to include environmental studies in their research. Due to fluent text which can be easily understood, numerous figures and practical examples of case studies, the book is suitable also for non-specialist (lay) public.

[Only in Slovenian]

Table of content

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-872-8

Specifications

paperback • 16,5 × 23,5 cm • 320 pages

Price

37,00 EUR (Regular); last copies
29,00 EUR (Club)

E-publications

OMP