Title:
Grobišče Župna cerkev v Kranju. Grobni zapisniki
Edited by:
Other authors:
Year:
Compilation:
E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 7
Keywords:
Language(s):
Description

V okviru temeljnega raziskovalnega projekta Grobišče Župna cerkev v Kranju, ki je namenjen objavi in raziskavam gradiva iz arheoloških izkopavanj istoimenskega grobišča, v digitalni obliki predstavljamo primarne arhivske vire.

Table of content
 • 1. Uvod (Mateja BELAK)
  • 1.1 Iz predgovora k 1. knjigi
  • 1.2 Doslej izšlo
  • 1.3 Grobni zapisniki
  • 1.4 “Pripomočki"
 • 2. Okostja, izkopana leta 1953
  • 2.1 Komentar (Mateja BELAK)
  • 2.2 Staroslovansko grobišče v Kranju (Marija MLAKAR - PIŠKUR, Erika GRIL, Ludovika Florjan - ČULK)
 • 3. Grobni zapisnik izkopavanj leta 1964/1965
  • 3.1 Komentar (Mateja BELAK)
  • 3.2 Kranj 1964/1965 (Tone POGAČNIK)
 • 4. Grobni zapisnik izkopavanj 1969 do 1973
  • 4.1 Komentar (Mateja BELAK)
  • 4.2 Kranj 1969/1 (Tone POGAČNIK)
  • 4.3 Kranj 1969/2 (Tone POGAČNIK)
  • 4.4 Kranj 1969−1970 (III) (Tone POGAČNIK)
  • 4.5 Kranj 1972 (1) (Tone POGAČNIK, Tatjana TOMAZO)
  • 4.6 Kranj farna cerkev. Seznami 1972, 1973, št. skeleta / spol / starost (Tatjana TOMAZO - RAVNIK)
 • 5. Grobni zapisnik izkopavanj 1984
  • 5.1 Komentar (Mateja BELAK)
  • 5.2 Kranj 1984 (Tatjana TOMAZO - RAVNIK)
 • 6. Tabela grobov (Mateja BELAK)

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-704-2

Specifications

internet publication • pdf • 612 pages