Description

Within the framework of the basic research project The Župna cerkev Cemetery n Kranj, intended for the publication and research of materials from archaeological excavations of the eponymous burial ground, digital primary forms of archival sources are presented.
[In Slovenian only]

 • The first issue presents documentation of the 1953 excavation.
 • The second one brings the files of graves, excavated in 1953, kept in The National Museum of Slovenia.
 • The documentation of the 1964 to 1966 excavation is presented in the third book.
 • In the fourth book is on field documentation of 1969 to 1973 excavation.
 • Milan Sagadin, the excavator of the 1984 campaign, presents the field diary in the fifth issue.
 • The anthropological diaries of the 1964 to 1973 excavations by Tone Pogačnik and Tatjana Tomazzo Ravnik are presented in the sixth book.
Table of content
 • 1. Uvod (Mateja BELAK)
  • 1.1 Iz predgovora k 1. knjigi
  • 1.2 Doslej izšlo
  • 1.3 Grobni zapisniki
  • 1.4 “Pripomočki"
 • 2. Okostja, izkopana leta 1953
  • 2.1 Komentar (Mateja BELAK)
  • 2.2 Staroslovansko grobišče v Kranju (Marija MLAKAR - PIŠKUR, Erika GRIL, Ludovika Florjan - ČULK)
 • 3. Grobni zapisnik izkopavanj leta 1964/1965
  • 3.1 Komentar (Mateja BELAK)
  • 3.2 Kranj 1964/1965 (Tone POGAČNIK)
 • 4. Grobni zapisnik izkopavanj 1969 do 1973
  • 4.1 Komentar (Mateja BELAK)
  • 4.2 Kranj 1969/1 (Tone POGAČNIK)
  • 4.3 Kranj 1969/2 (Tone POGAČNIK)
  • 4.4 Kranj 1969−1970 (III) (Tone POGAČNIK)
  • 4.5 Kranj 1972 (1) (Tone POGAČNIK, Tatjana TOMAZO)
  • 4.6 Kranj farna cerkev. Seznami 1972, 1973, št. skeleta / spol / starost (Tatjana TOMAZO - RAVNIK)
 • 5. Grobni zapisnik izkopavanj 1984
  • 5.1 Komentar (Mateja BELAK)
  • 5.2 Kranj 1984 (Tatjana TOMAZO - RAVNIK)
 • 6. Tabela grobov (Mateja BELAK)

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-704-2

Specifications

internet publication • pdf • 612 pages