Telefon:
+386 (0)1 47 06 381
E-naslov:
Opis delovanja

Izobrazba:

  • diploma iz arheologije 1972, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
  • doktorat iz arheologije 1982, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Študij v tujini:

Institut für Vor- und Frühgeschichte der Ludwig-Maximilians Universität, München (štipendist Humboldtove fondacije v šolskem letu 1984-1985)

Naziv:

znanstveni svetnik

Področje preučevanja:

Raziskovalni program:

Severovzhodna Slovenija v pozni bronasti dobi

Uredništvo:

Izbrane publikacije

Monografije

Podzemelj. - Katalogi in monografije 16, Ljubljana 1978, 29 str. + 43 tab.

Halštatska keramika v Sloveniji. Prispevek k proučevanju halštatske grobne keramike in lončarstva na Dolenjskem. - Dela 1. razreda SAZU, Ljubljana 1982, 254 str. + 27 tab.

Topografsko področje XI (Bela krajina). - Arheološka topografija Slovenije, Ljubljana 1985, 120 str. + 8 str. slik + 1 zemljevid.

Kučar. Železnodobno naselje in zgodnjekrščanski stavbni kompleks na Kučarju pri Podzemlju. - Opera Instituti archaeologici Sloveniae 1, 1995, 242 str. + 85 tab. + 9 pril. (soavtorja Slavko Ciglenečki in Anja Dular).

Oloris. Bronastodobno naselje pri Dolnjem Lakošu. Opera Instituti archaeologici Sloveniae 5, 2002, 228 str. + 65 tabel + 5 pril. (soavtorici Irena Šavel in Sneža Tecco Hvala)

Halštatske nekropole Dolenjske. Opera Instituti archaeologici Sloveniae 6, 2003, 272 str., 149 č/b slik + 92 tabel

Železnodobne gomile na Magdalenski gori. - Katalogi in monografije 36, Ljubljana 2004, 192 str. +174 tab. + 13 pril. (soavtorici S. Tecco Hvala in E. Kocuvan).

Jugovzhodna Slovenija v starejši železni dobi. Poselitev – gospodarstvo – družba. Opera Instituti archaeologici Sloveniae 12, 2007, 392 str., 4 barvne fotografij,e oz. karte, 275 črno-belih risb, fotografij, preglednic, grafov in zemljevidov (soavtorica Sneža Tecco Hvala)

Ormož. Utrjeno naselje iz pozne bronaste in starejše železne dobe. Opera Instituti archaeologici Sloveniae 18, 2010, 384 str., 117 fotografij, risb in načrtov, 25 preglednic in grafov, 171 tabel (soavtorica Marjana Tomanič Jevremov)

Severovzhodna Slovenija v pozni bronasti dobi / Nordostslowenien in der späten Bronzezeit. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 27, 2013, 69 fotografij, načrtov, risb in grafov, 98 tabel.

Vse publikacije (COBISS) >>